18. ledna 2015
DODAVATELSKÝ INŽENÝRING
Naše služby:
Zkoordinujeme pro Vás přípravu a realizaci rozsáhlého investičního celku nebo rozsáhlé, vnitřně složité dodávky.