Dodavatelským inženýringem rozumíme soubor činností, zaměřených na přípravu a realizaci rozsáhlých a složitých dodávek. Zpravidla se jedná o velké investiční celky, infrastrukturu, developerské projekty ap.

Charakteristickými prvky těchto dodávek jsou:

- technická složitost a komplexnost dodávky,
- celoživotní charakter dodávky, zahrnující fázi přípravy, realizace, provozu, údržby i kapitálových oprav,
- nezbytnost technické a správní přípravy a také technického návrhu konečné podoby dodávky,
- vnitří technická složitost a oborová různorodost předmětu dodávky,
- nezbytnost koordinace velkého počtu různorodých subdodavatelů,
- složitost smluvních vztahů mezi jednotlivými subjekty transakce,
- nezbytnost zajištěného dodavatelského i odběratelského financování předmětu dodávky ap.

Významným prvek těchto dodávek je jejich rizikovost, vyplývající jak z jejich složitosti, tak komplexnosti, a proto nezbytnost kvalitního projektového, technického, obchodně - dodavatelského, nákladového, právního, administrativně - správního, finančního a rizikového managementu.

Dodavatelským inženýringem se zabývají odborné útvary generálního dodavatele nebo specializovaní poradci. Naše společnost patří k takovým zkušeným poradcům, který působil, kromě jiného, i na straně zadavatelů / odběratelů.


___________________________________________________________________________________

Oborové zaměření

Naše společnost disponuje technickými schopnostmi zajistit služby dodavatelského inženýringu zejména v oblasti:

- investiční výstavby,
- dopravy a
- infrastruktury
.

V oblasti energetiky a průmyslu zabezpečíme s výhodou dodavatelský inženýring souvisejících staveb a podmiňující infrastruktury.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Informace o podmínkách naší pomoci získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz