18. ledna 2015
NAŠE VIZE
Naše motto vyjadřuje profilovou orientaci na cílovou užitnou hodnotu Vašich projektů, jejich kvalitu, efektivnost, ochranu životního prostředí apod.