PORADENSKÉ SLUŽBY
18. ledna 2015
Společnost Olbron Expo s.r.o. nabízí poradenské služby v oblasti:

Mezinárodního obchodu a marketingu (se zaměřením na teritoria států SNSa dále na realitní, developerské,
investiční a infrastrukturní projekty)
Exportního a projektového financování (se zaměřením na teritoria států SNS a dále na realitní, developerské,
investiční a infrastrukturní projekty)
Realitního businessu, developmentu a investiční výstavby (technické poradenství prostřednictvím sesterské
společnosti Olbron Invent s.r.o.)

Ověříme nebo zpracujeme pro Vás:

• Marketingové plány
• Kalkulace obchodních případů
• Investiční záměry
• Studie proveditelnosti
• Podnikatelské plány
• CBA
• Finanční modely
• Rizikové analýzy
• Technické analýzy (technické poradenství prostřednictvím sesterské společnosti Olbron Invent s.r.o.)

Zajistíme Vám:

• Reklamy v zahraničním tisku
• Presentaci v odborném tisku
• Účast na odborných akcích v zahraničí
• Účast na odborných výstavách a veletrzích
• Tiskové materiály
• Distribuci Vašich pozvánek a reklamních materiálů