Služby

Firma Olbron Expo s.r.o. se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti veletržního a konferenčního servisu, tiskových služeb a marketingu.

Firma Olbron Expo se historicky zabývala pořádáním velkých mezinárodních veletrhů v Praze, Plzni, Hradci Králové, Bratislavě a Nitře. Pak se přeorientovala na poskytování poradenských služeb (tyto služby poskytovala prostřednictvím sesterské firmy Olbron Invent s.r.o.).

___________________________________________________________________________________


Veletržní servis

Historie firmy Olbron Expo s.r.o. je svázána s pořádáním velkých mezinárodních veletrhů v Praze (ConExpo, Scima, Comma a Transped), v Plzni (Conexpo, Plzeňské výstavní trhy), v Hradci Králové (Agra) a v Nitře (Conexpo Slovakia). V návaznosti na tyto veletrhy firma Olbron Expo s.r.o. poskytovala kompletní veletržní servis.

Současně naše společnost zastupoval britskou veletržní agenturu Blenheim.

Dnes se společnost zaměřuje na zastupování zahraničních pořadatelů veletrhů a výstav, a na poskytování veletržního servisu českým a slovenským vystavovatelům na těchto veletrzích. Současně připravujeme některé samostatné akce.

___________________________________________________________________________________


Konferenční servis

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti konferečního servisu, počínaje pořádáním kongresů, konferencí, seminářů a kulatých stolů, přes zabezpečení účasti zahraničních účastníků na českých a slovenských akcích, resp. českých a slovenských účastníků na akcích v zahraničí, související marketingové, propagační a tiskové služby, zajištění ubytování a cestovních dokladů ap.

Společnost se rovněž zaměřuje na zastupování zahraničních pořadatelů a jejich akcí na českém a slovenském území.

___________________________________________________________________________________


Tiskové služby

Naše společnost poskytuje komplexní tiskové služby ať už samostatně nebo ve vazbě na pořádané veletrhy a konference, či jiné akce.

Naše tiskové služby zahrnují přípravu textu a jeho překlad, přípravu grafiky, zajištění fotografické dokumentace až po tisk i případnou distribuci tiskových materiálů.

___________________________________________________________________________________


Marketingové služby

Naše společnost zajišťuje pro firmy a jejich propagační a presentační akce komplexní marketingové služby tj. přípravu marketingové strategie a kompletního scénáře a režie propagačních akcí, přípravu všech presentačních a doprovodných materiálů, překlad a tlumočení, vytypování a oslovení potenciálních účastníků propagačních akcí a obchodních partnerů, distribuci pozvánek a tiskových materiálů, atd.

Zajišťujeme přípravu a provoz internetových stránek, přípravu a zveřejnění inzerce v tuzemském i zahraničním tisku. Navrhujeme slogany, loga a grafické manuály firem, grafickou podobu obchodních tiskovin.

Na požádání připravíme marketingové plány, propagační akce na klíč. Vyhledáme a ověříme pro vás potenciální obchodní partnery.

Naše společnost není ve svých službách universální. Zaměřujeme se zejména na oblast poradenství, financí, průmyslu, dopravy, logistiky a investic, veřejné správy, medií, vědy a vzdělávání ap. Nejsme odborníky na maloobchod a spotřební sektor.

Marketingové služby poskytujeme nejen firmám, ale i jejich projektům. Máme na mysli zejména investiční a developerské projekty. Naše sesterská společnost Olbron Invent s.r.o. je kvalitním partnerem v oblasti technického poradenství, financování, technické přípravy a projektového managementu velkých infrastrukturních projektů ap. Proto jsme dobrými partnery zejména pro finanční skupiny, investiční skupiny___________________________________________________________________________________

Informace o podmínkách naší pomoci získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz