PŘIPOJTE SE K NÁM

Naší podnikatelskou hodnotou je nejen spokojenost našeho klienta, ale také podmínky v němž připravujeme a realizujeme jeho projekt. Nejsme lhostejní k řadě negativních aspektů soudobého podnikání. Naopak, byli bychom rádi vnímáni jako subjekt, který si umí vážit hodnot našeho života. Úcta a respekt k některým hodnotám zřejmě krátkodobě snižuje naší konkurenční schopnost. Protože jsme však cílově orientováni na konečný smysl své práce, naplňujeme své poslání mnohem efektivněji než ti, kteří kromě aktuálního zisku nevyznávají hodnoty žádné.

___________________________________________________________________________________


Vrcholovými podnikatelskými hodnotami naší společnosti jsou:

• maximální uspokojení potřeb a očekávání klienta, cestou vysoké užitné hodnoty vytvářených produktů a zajišťovaných služeb v rámci dostupné ceny

• vysoká technická a technologická úroveň řešení a aplikovaných postupů, kreativnost a inovativnost navrhovaných řešení, jejich společenská smysluplnost a synergie, příspěvek k dlouhodobě udržitelnému společenskému, ekonomickému a civilizačnímu rozvoji společnosti

ochrana kulturního dědictví společnosti a respekt ke kulturním hodnotám i odlišnostem národů, odlišnostem vyznání nebo národnostních, kulturních a společenských menšin

• hygiena a bezpečnost života a práce, ohled k osobám s tělesným nebo duševním handicapem, ohled k lidem nemocným resp. k lidem, kteří se lidem s handicapem případně nemocným lidem věnují, příspěvek k emancipaci potřebných skupin ve společnosti

• ochrana životního prostředí, ochrana fauny a flóry, vod i ovzduší, minimální ozónová stopa vlastní činnosti i navrhovaných řešení, ochrana specifického ekofondu a ekokultur, ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů, příspěvek ke snižování energetické náročnosti lidské činnosti

• etické podnikání a chování, úcta k zákonům a morálním hodnotám společnosti, odmítání praktik mající kriminální charakter nebo přispívajících ke kriminálnímu jednání, jednání, podněcujícímu násilí, nebo jednání, profitující z násilí, podvodu, nouze jednotlivce či skupiny obyvatel, a zejména pak skupin se sníženou schopností obrany proti takovému jednání jako jsou děti, senioři, matky, handicapované osoby, odmítání jednání, podporující národnostní, společenskou nebo politickou nesnášenlivost, nehumánní praktiky


___________________________________________________________________________________

Informace o podmínkách naší pomoci získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz